Nasz Administrator Sp. z o.o. istnieje od 2008 roku i zajmuję się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Firma zajmuje się świadczeniem usług w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami, w szczególności nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Obecnie Spółka zarządza 51 budynkami w centrum Warszawy o łącznej powierzchni ponad 150.000 m2. Wśród administrowanych budynków znajdują się również takie, które są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się pod ochroną Konserwatora Zabytków.

Nasz Administrator Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wykonanie systemu B2B w formule SaaS do automatyzacji i informatyzacji procesów biznesowych dla administratorów nieruchomości”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Opis projektu:

System B2B działał będzie w formule SaaS i służył będzie do automatyzacji i informatyzacji procesów biznesowych dla administratorów nieruchomości. W ramach systemu świadczona będzie ogólna usługa doradztwa obejmująca elementy doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami, budowlanym, księgowym, prawnym i innym, jako cześć procesu biznesowego, wykorzystując swoich pracowników oraz dostawców treści merytorycznych, którzy stanowią partnerów drugiego typu, w odróżnieniu od odbiorców usługi (administratorów nieruchomości).

Zasięg Projektu:

Krajowy - projekt realizowany jest na terenie Warszawy.

Rynek docelowy:

Polska i zagranica - Nasz Administrator Sp. z o.o. będzie świadczyła ogólną usługę doradztwa obejmującą elementy doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami, budowlanym, księgowym, prawnym i innym, jako część procesu biznesowego, wykorzystując swoich pracowników oraz dostawców treści merytorycznych, którzy stanowią parterów drugiego typu, w odróżnieniu od odbiorców usługi.

Tytuł Projektu:

Wykonanie systemu B2B w formule SaaS do automatyzacji i informatyzacji procesów biznesowych dla administratorów nieruchomości

Wartość dofinansowania:

2 120 550,00 PLN

Nabór:

I 2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


Projekt wspolfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka