Dane kontaktowe

tel.           (22) 401-76-66
tel.           (22) 620-41-50
fax           (22) 828-30-11
tel. kom.   0-695-62-62-62

Godziny pracy:
pon.         8.00-18.00
wt.-pt.      8.00-16.00

ul. Kredytowa 4 m 4
00-062 Warszawa

biuro@naszadministrator.com

Mapa, czyli gdzie jesteśmy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ważne Informacje

Informacja dla Zarządów Wspólnot o możliwości zamieszczania ogłoszeń.

Więcej...

Oferta

Zajmujemy się kompleksowo zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Oferujemy następujące usługi:

 1. W zakresie obsługi formalno - prawnej:
  • Prowadzenie ewidencji lokali i ich właścicieli (aktualizacja wykazu osób zamieszkujących);
  • Przechowywanie dokumentacji prawnej nieruchomości (w tym kopii aktów notarialnych);
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej prawem budowlanym;
  • Przygotowywanie projektów uchwał na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Pomoc w prowadzeniu zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Dokumentowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Prowadzenie ewidencji uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Przygotowywanie umów najmu pożytków (w tym pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, reklamy oraz innych jej części) na zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 2. W zakresie obsługi finansowo – księgowej:
  • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem treści uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej w tym:
   • Naliczanie wysokości zaliczek (remontowej i eksploatacyjnej);
   • Naliczanie wysokości zaliczek na poczet zużytych mediów;
   • Ewidencjonowanie wpłat i wykazywanie zaległości bądź nadpłat;
   • Rozliczanie finalne zaliczek z faktycznymi kosztami;
  • Informowanie Wspólnoty Mieszkaniowej o aktualnym stanie rozliczeń i ewentualnych dłużnikach (za dłużnika rozumie się osobę zalegającą dłużej niż 2 miesiące) na wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Prowadzenie windykacji należności od poszczególnych właścicieli lokali oraz ewentualne dochodzenie tych należności na drodze sądowej na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty;
  • Sporządzanie projektów planu gospodarczego dla Wspólnoty Mieszkaniowej (w formie planu rzeczowo - finansowego);
  • Przygotowywanie rozliczenia planu gospodarczego;
  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;
  • Porady w zakresie możliwych oszczędności w oparciu o wykonane analizy ekonomiczne;
  • Wystawianie faktur, rachunków i not w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie ustawy o podatkach i innych opłat publiczno - prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali.
 3. W zakresie obsługi technicznej:
  • Zapewnienie dostaw poprzez zakup od kontrahentów na rzecz właścicieli lokali oraz nieruchomości wspólnej następujących świadczeń: dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości;
  • Nadzór i realizacja usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej: wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowych, elektrycznych, kominiarskich ;
  • Zapewnienie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne - zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Nadzór nad pozostałymi przeglądami;
  • Nadzór nad bieżącą konserwacją i bieżącymi naprawami obiektów w nieruchomości wspólnej;
  • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej. Administrator każdorazowo powiadomi przedstawiciela Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o zaistniałej awarii. Przedstawiciel Administratora przedłoży propozycje naprawy awarii. Przedstawiciele podejmą wspólnie decyzję o sposobie usunięcia awarii. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z przedstawicielem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, Administrator podejmie niezbędne działania do zabezpieczenia miejsca awarii w taki sposób, żeby nie następowały dalsze szkody;
  • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i przekazywanie uwag Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Ubezpieczenie budynku położonego na nieruchomości wspólnej zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Wspólnoty;
  • Przygotowywanie konkursu ofert oraz projektów umów dla wskazanych przez Wspólnotę Mieszkaniową prac remontowych i usług;
  • Udział w negocjacjach z oferentami na życzenie Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • Zapewnienie nadzoru technicznego nad pracami remontowymi wykonywanymi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.